Zespół Kancelarii Adwokackiej Tomasz Otkała

Adwokat Tomasz Otkała. Rocznik 1978. Ukończył aplikację prokuratorską i jednocześnie praktykował w roli asystenta w Kancelarii Adwokackiej, jako pełnomocnik lub obrońca uczestniczył w ponad 1000 sprawach oraz 100 mediacjach, posiadając także uprawnienia mediatora sądowego. Od 2009 roku prowadzi sprawy głównie na terenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie tj. Lublinie, Chełmie, Zamościu, Krasnymstawie, Hrubieszowie, Włodawie. Większość prowadzonych spraw dotyczy kwestii rodzinnych oraz karnych. W przeszłości członek organów nadzoru spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń. Działa także społecznie, dwukrotnie wybrany radnym Rady Miasta Chełm. W kadencji 2018 - 2023 Rady Miasta Chełm Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Angażuje się w samorządowe życie Adwokatury. Od 2023 roku pełni funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

adwokat Tomasz Otkała


prawnik Aleksandra Mazur

Aleksandra Mazur – prawnik, uprawniona do egzaminu adwokackiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw jako asystentka prawnika - wolontariusz w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Krasnymstawie. Od stycznia 2015 r. pracuje jako asystentka adwokata Tomasza Otkały. W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem pism i wniosków w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych wraz z załącznikami do tychże pism. Analizuje akta i dokumenty oraz sporządza sprawozdania i opinie z tych analiz. Autorka lub współautorka licznych apelacji oraz kasacji.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osób fizycznych. Znawczyni orzecznictwa także z zakresu prawa rodzinnego. Autorka wielu skutecznych zażaleń na tymczasowe aresztowanie. Doświadczona koordynatorka spraw z zakresu przemocy domowej. Towarzyszy także adwokatowi w spotkaniach z Klientami. Prywatnie pasjonatka zdrowego i aktywnego stylu życia.