Wynagrodzenie

W sprawach cywilnych i rodzinnych wynagrodzenie dzielone jest na część redakcyjną (redagowanie pism, przewidywane opłaty pocztowe, koszty materiałów drukarskich), część za nadzór merytoryczny (analiza sprawy, prowadzone rozmowy, nadzór nad korespondencją) oraz część związaną z rozprawami sądowymi.

W sprawach karnych dzielimy na etap postępowania czyli postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed Sądem I Instancji oraz oraz ewentualnie przed Sądem II Instancji i część związaną z rozprawami sądowymi.

Co do porad prawnych oraz pomocy krótkotrwałej jedynym kryterium wyceny jest czas.

prawnik przy wadze